منظور از انحلال شرکت،به پایان رسیدن عمر آن می باشد ممکن است در هر زمان مجمع عمومی عادی، تصمیم به انحلال شرکت گرفته بگیرد و شرکت را منحل کند،تا انتهای مقاله همراه ما باشید ما در این مقاله می خواهیم به مطالبی درباره انحلال شرکت تعاونی در کرج بپردازیم.

انحلال شرکت تعاونی در کرج

 1. در صورتی که مجمع عمومی عادی تصمیم بگیرند.
 2. کم شدن تعداد اعضاء از حد اندازه ای که تعیین شده است در مواقعی که حداکثر طی مدت زمان 3 ماه تعداد اعضاء به اندازه تعیین شده نرسیده باشد.  
 3. زمانی که مدت زمان مشخص شده در اساسنامه مربوطه به پایان برسد، در هنگامی که در اساسنامه مدت زمانی مشخص و تعیین گردیده باشد و مجمع عمومی به منظور تمدید آن اقدام نکرده باشند.
 4. در صورتی که شرکت فعالیت خود را بدون عذر توجیح کننده ای متوقف کرده باشد.
 5. در صورتی که قوانین و مقررات مربوطه را بعد از سه بار هشدار کتبی در طول یک سال از طریق وزارت تعاون و براساس نظام نامه دریافت نموده باشند اما آن را رعایت نکرده باشند.
 6. زمانی که مطابق قانون و مقررات مربوطه ورشکسته شده باشند.

تبصره 4 همان قانون : تمامی  اموال و ثروت هایی  که از منبع های  عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته اند بعد از آن که شرکت منحل شد بایستی عودت یا پس داده شود.

7. هنگامی  که هر شرکت تعاونی متلاشی می شود ، قبل از آن که منحل شود می بایست به تعهداتی  که در مقابل دریافت دارایی و مایملک  و مزیت ها از مرجع های عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری طی شده است ، عمل کند. ( ماده 56 قانون شرکت های تعاونی )

جهت تنظیم نمودن صورتجلسه انحلال شرکت تعاونی درکرج می توانید از مشاوران و کارشناسان وکیل ثبت شرکتها اطلاعات لازم را کسب نمایید .

مقام هایی که این اجازه را دارند تا شرکت را منحل نمایند عبارت است از :

مجمع عمومی فوق العاده یا اتحادیه تعاونی ، وزارت تعاون و دادگاه

بعد  از آن که شرکت منحل گردید ، می بایست موضوع منحل شدن آن به ثبت برسد و مطابق  قانون و قوانین  تجارت در رابطه با  تصفیه آن مبادرت گردد ، شایان ذکر است در صورتی که منحل شدن شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مقابل مقررات و قوانین مربوطه  صورت  گرفته باشد، و یا این که وزارت تعاون در پیرامون اهلیت و سزاواری  قانونی خود به منحل شدن شرکت رای داده باشد ،طی  مدت زمان 30 روز  سه نفر را به منظور  تصفیه کارهای  تعاونی معین و مشخص می کند  و آن ها را  به موسسه  ثبت محل معرفی خواهد کرد  تا طبق  قوانین  و مقررات مربوط در کارهای  تصفیه تعاونی مبادرت های لازم را انجام دهند.

ولی در صورتی که شرکت تعاونی به جهت های دیگری که اشاره شد منحل شده باشد تصفیه و چگونگی تصفیه آن مطابق قانون تجارت خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت تعاونی در کرج

 1. اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 2. فتوکپی شناسنامه ی کلیه ی شرکا.
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
 4. آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود.

نمونه ای از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاوني

بسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی                طبق دعوت نامه مورخ

در ساعت         روز              مورخ      /  /     با حضور       نفر از        نفر اعضاء در محل                              تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه بوسیله رئیس هیأت مدیره آقای                     نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و ناظرین جلسه اتخاذ رأی به عمل آمد و در نتیجه آقای                    به عنوان رئیس و آقای                  به عنوان منشی و آقایان 1-                             2-                                    سمت ناظرین مجمع انتخاب شدند. آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه قرائت گردید و سپس مجمع وارد شور شده و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

1-در رابطه با انحلال شرکت تعاونی رای گیری کتبی و مخفی به عمل آمد که در نتیجه با رای اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه شرکت منحل گردید

جلسه در ساعت             پایان یافت.

رئیس مجمع                                                      منشی مجمع

ناظر 1                                                              ناظر 2

اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ           شرکت تعاونی 

نام و نام خانوادگی

امضاء

صورتجلسه مجمع عمومی عادي شرکت تعاوني

بسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی عادي شرکت تعاونی                  طبق دعوتنامه مورخ

در ساعت          روز                 مورخ      /  /     با حضور       نفر از        نفر اعضاء در محل                                    تشکیل گردید.

پس از اعلام رسمیت جلسه بوسیله رئیس هیأت مدیره آقای                      نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و ناظرین جلسه اتخاذ رأی به عمل آمد و در نتیجه آقای                         به عنوان رئیس و آقای                  به عنوان منشی و آقایان1-                 2-                                         سمت ناظرین مجمع انتخاب شدند.آنگاه دستور جلسه برابر دعوتنامه قرائت گردید و سپس مجمع وارد شور شده و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

1-در رابطه با انتخاب اعضاء هیات تصفیه وناظر بر امر تصفیه رای گیری به عمل آمد که در نتیجه آقای/خانم               وآقای/خانم             وآقای/خانم               به عنوان هیات تصفیه برای مدت دو سال و آقای/خانم                       به سمت ناظر بر امرتصفیه انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت         پایان یافت.

رئیس مجمع                                                      منشی مجمع

ناظر 1                                                               ناظر 2

اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادي مورخ           شرکت تعاونی 

نام و نام خانوادگی :

امضاء

اولین صورتجلسه هیأت تصفیه شرکت تعاونی

بسمه تعالی

جلسه هیأت تصفیه شرکت تعاونی                       در ساعت      روز            مورخ

با حضور اعضای اصلی هیأت تصفیه بشرح ذیل:

                      2-                    3-

در محل                                                 تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

1-آقای/خانم............................. به سمت رئیس و آقای/خانم................................ به سمت نائب رئیس و آقای/خانم................................به سمت منشی هیأت تصفیه انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه ، قبولی خود را اعلام می دارند.

2-کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیأت تصفیه با امضای آقای/خانم ............................... رئیس و آقای/خانم ...................................... نائب رئیس و مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب آقای/خانم ................................. امضاء آقای/خانم .................................. (منشی) باتفاق رئیس توأم با مهر شرکت اعتبار دارد. اسناد عادی و اوراق اداری با امضای رئیس و مهر شرکت و در صورت لزوم با امضای آقای/خانم .......................................... و مهر شرکت معتبر است.

3- هیأت تصفیه به آقای/خانم                              با حق توکیل به غیر وکالت داد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیأت تصفیه امضاء نماید.

آدرس محل تصفیه

نام و نام خانوادگی :

محل امضاء

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
سرعت و دقت بالا
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه وکیل ثبت شرکتها در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • محمد حق طلب

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه وکیل ثبت شرکتها بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • پیمان وکیلی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، وکیل ثبت شرکتها هست.