شرکت با مسئولیت محدود با دست کم دو نفر تشکیل می شود.شرکا به میزان آورده و سرمایه خود در شرکت دارای مسئولیت می باشند. سرمایه در این شرکت به صورت اعلامی بوده و مدیر عامل بایدد آن را تعهد نماید.و زمان مشخصی را برای تادیه آن در نظر می گیرند.شرکت مادامیکه سرمایه شرکت را بصورت کامل پرداخت نکند قادر نخواهد بود رسما فعالیت خود را شروع کند.

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

متداول ترین و رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما شرکت با مسئولیت محدود می باشد و قاعدتا میان اعضای یک خانواده یا اشخاص فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می شود.به سبب ماده ی 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که میان دو یا چند نفر به منظور امور تجارتی تشکیل شده است و هر کدام یک از شرکت بدون اینکه سرمایه آن به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها تا اندازه ی سرمایه خود در شرکت عهده دار قروض و تعهدات شرکت است.درضمن به منظور سرمایه شرکت با مسئولیت محدود هیچ حداقل مبلغی مشخص نشده است.

شرکت با مسئولیت محدود در کرج نیز ممکن است در طول فعالیت خود به تغییراتی نیازمند باشد .لذا می بایست تغییرات بر اساس قوانین و مقررات این شرکت ها اعمال شود و باید تغییرات را به اطلاع اداره ثبت شرکت ها رساند.

تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه تمامی اعضا باید آن را امضا نموده ومقدار سهام خود را ثبت نمایند. 
 2. چنانچه بیش از 12 نفر عضو دارا باشد باید نام اعضای هیات نظارت نیز در صورت جلسه قید شود. 
 3. با مراجعه به سایت ثبت شرکت تقاضای تغییر نام شرکت را ارائه دهید.
 4. مدارک مورد نیاز را ارائه دهید.
 5. با تایید کارشناس مربوطه دفاتر بایدتوسط اعضا امضا شوند.
 6. نهایتا اگهی ارائه شده و ثبت خواهد شد.

 تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و اعضا آن را امضا می کنند.
 2. اگر تعداد اعضای شرکت بیش از 12 نفر باشد باید هیات ناظر انتخاب شود 
 3. نهایتا در عرض یک ماه باید صورت جلسه به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه شود 

تغییرات در موضوع شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. صورت جلسه تنظیم شده و اعضا سهم خود را قید کرده و آن را امضا می نمایند. 
 2. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود.
 3. چنانچه موضوع انتخابی به گرفتن مجوز نیاز داشته باشد باید از مراجع مربوطه اخذ شود. 
 4. پاسخ استعلام گرفته شده به مراکز مورد نظر تحویل شود.
 5. جواب استعلام در تاریخ مشخص شده دریافت شود. 
 6. جواب استعلام وصورت جلسه به اداره ثبت تحویل داده شود. 
 7. پس از اینکه مدارک مورد نظر به اداره ی ثبت ارائه شد باید دفاتر ثبتی امضا شود.

انتقال سهم شراکت اعضا در شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و اقدام به تنظیم صورت جلسه کرد.
 2. چنانچه تعداد اعضا بیش از 12 نفر باشد باید تمامی اعضا صورت جلسه را امضا کنند 
 3. اشخاصی که سهم خود را انتقال داده اند و اشخاصی که تازه وارد شرکت شده اند می بایست به امضاء صورت جلسه مبادرت نمایند. 
 4. چنانچه فردی که از شرکت رفته است از اعضای هیئت مدیره باشد در صورت تمایل فردی که جایگزین  اوست می تواند در هیئت مدیره دارای سمت شود و چنانچه تمایلی به این کار نداشته باشد در مجمع عمومی فوق العاده قید خواهد شد تاتعداد اعضا کاهش یابد.
 5. سهم شرکت باید به صورت قانونی منتقل شود که توسط دفاتر اسناد رسمی می توان این کار را انجام داد .
 6. مراجعه ی شخص  یا وکیل شخصی که از شرکت خارج شده به اداره ی ثبت و امضاء دفتر ثبت. 

افزایش سرمایه بواسطه ی ورود یکی از اعضا در شرکت بامسئولیت محدود در کرج

 1. پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه اعضا باید آن را امضا نمایند. 
 2. چنانچه تعداد اعضا بیش از 12 نفر باشد می بایست هیئت ناظر انتخاب شود و نام آنان نیز در صورت جلسه آورده شود و اعضا آن را امضا نمایند. 
 3. اعضاء تازه وارد باید یک رونوشت از شناسنامه خود را به اداره ی ثبت ارائه دهند 
 4. دفاتر ثبتی امضا شوند.

افزایش سرمایه بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده وتمامی شرکا پس از تنظیم صورت جلسه باید آن را امضا نمایند.
 2. چنانچه اعضا بیش از 12 نفر باشد باید هیئت ناظر تشکیل شود و نام آنها نیز در صورت جلسه ثبت شده و امضا شود. 
 3. پس از اینکه صورت جلسه به اداره ی ثبت ارائه شد باید دفاتر ثبت امضا شوند.

کاهش سرمایه ی شرکت بدون خروج هیچ یک از اعضا در شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. پس از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه تمامی اعضا باید آن را امضا نمایند. 
 2. در صورتی که اعضا از 12 نفر بیشتر باشد هیئت ناظرمی بایست انتخاب شود و آنان نیز صورت جلسه را با قید نام امضا نمایند.
 3. صورت جلسه به اداره ی ثبت ارائه شود.

کاهش سرمایه ی شرکت در صورت خروج یکی از اعضا در شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و صورت جلسه تنظیم شود 
 2. چنانچه اعضا بیش  از 12 نفر باشد هیئت ناظر باید انتخاب شود 
 3. تمامی افراد اعم از آنهایی که خارج یا وارد شده اند باید صورت جلسه را امضا نمایند.
 4. چنانچه فردی که خارج شده از اعضای هیئت مدیره باشد عضو جدید هیئت مدیره از میان اعضای شرکت گزینش می شود. 
 5. چنانچه اعضای شرکت تمایلی به عضویت هیئت مدیره نداشته باشند در جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده باید تعداد اعضا اصلاح شود. 
 6. اعضایی که از شرکت خارج شده اند با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها باید دفاتر ثبتی را امضا نمایند.

 ایجاد تغییر در اساسنامه در شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل خواهد شد.
 2. صوتجلسه تنظیم و امضا می شوند.
 3. مدارک وصورت جلسه به اداره ی ثبت تحویل داده شود.
 4. دفاتر ثبتی امضا شود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
سرعت و دقت بالا
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه وکیل ثبت شرکتها در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • محمد حق طلب

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه وکیل ثبت شرکتها بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • پیمان وکیلی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، وکیل ثبت شرکتها هست.