برای عقد قرارداد شرکت در کرج می بایست تمامی شرایط عمومی که برای قرار دادها وضع شده است رعایت شود که عبارتند از : 

قصد و رضا ، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف. تشکیل شرکت دارای شرایط اختصاصی نیز میباشد که عبارتند از: وجود شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، تقسیم سود و زیان ، انجام امور بازرگانی 

1- قصد و رضا 

برای اینکه قراردادی منعقد شود باید طرفین معامله به انجام آن راضی باشند و با اراده ی خود مبادرت به عقد قرارداد نمایند.منظور از قصد همان تصمیم و اراده است و معنای رضا موافقت و رضایت می باشد.در صورتی که هرکدام از طرفین یکی از موارد را دارا نباشند قرارداد دارای اعتبار نمی باشد.

2- اهلیت 

داشتن شرایط روحی روانی و اخلاقی مناسب شخص را مجاز و دارای حق می نماید که به آن اهلیت گفته می شود.فردی که اهلیت نداشته باشد محجور می باشد.در نظام های قضایی قلمرو این افراد مختلف می باشد . مجنونین و دیوانگان ،سفها و کم خردان و کودکان پیش از اینکه به سن قانونی برسند دارای اهلیت نمی باشند.

 از نظر قانون رسیدن به سن هیجده سال ملاک رشد می باشد که عقل عرف و نظر پزشک قانونی ملاک تشخیص آن است.

3-معین بودن موضوع

به موجب بند 3 ماده 190 ق.م چیزی که مورد معامله است باید دارای یک موضوع واحد باشد . پس موضوع قرارداد نباید چند مورد باشد . چنانچه مورد معامله دارای چند مورد باشد اجرایی نخواهدد شد و باطل است.

4-  قانونی بودن جهت و هدف

چنانچه هدف شرکت از امور غیر قانونی مثل قاچاق و قمار و سرقت و اغتشاش و نظایر این ها باشد باطل خواهد بود.

شرایط تشکیل شرکت در کرج

در کنار شرایط عمومی شرایط اختصاصی شرکت به شرح ذیل می باشد : 

1- وجود شرکا 

برای تشکیل شرکت حداقل دو نفر مورد نیاز است.درقوانین ثبت شرکت ها در ایران نمیتوان با وجود یک نفر تشکیل شرکت داد و باید دو نفر برای تشکیل شرکت حضور داشته باشند. 

2- همکاری شرکا 

در شرکتهای تجاری باید بین شرکا هماری متقابل وجود داشته باشد.
نقش شرکا در تامین سرمایه و حضور در مجامع عمومی می باشد و چنانچه به نمایندگی شرکت از طرف هیات مدیره و بازرسی انتخاب شدند در آن حضور داشته و فعالیت نمایند.

3- سرمایه گذاری 

شرکا تامین کننده ی سرمایه شرکت اعم از نقد یا جنس و یا حتی هنر و کارکرد و امتیاز می باشند.

4- مبادرت به عملیات بازرگانی 

فعالیت شرکت های تجاری بر پایه تجارت استوار است. چنانچه شرکت مبادرت به معاملات غیر منقول و یا معامله جهت بر طرف شدن نیاز های شخصی نماید تجارت به حساب نمی آید.

5- تقسیم سود و زیان

چنانچه به واسطه عملکرد شرکت به دارایی شرکت افزوده شود یعنی شرکت سود کرده است که میان شرکا قسمت خواهد شد و چنانچه دچار ضرر شود نیز بین شرکا تقسیم می شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام

 1. دو رونوشت از اساسنامه ی شرکت.
 2. دو رونوشت از اظهارنامه.
 3. دو رونوشت از صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین.
 4. دو رونوشت از صورتجلسه ی هیات مدیره.
 5. اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده.
 6. رونوشت شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
 7. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت.
 8. ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه شرکت.      
 2. دو جلد اساسنامه شرکت.     
 3. دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.    
 4. دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب.  
 5. رونوشت شناسنامه  ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره  ،سهامداران و بازرسین.
 6. رونوشت کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین.
 7. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
 9. ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
 10. گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت.
 11. ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 12. امضاء وکالت نامه.
 13. ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 14. چنانچه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،رونوشت آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،رونوشت روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + رونوشت شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی ارائه گردد.
 15. در صورت حضور سهامدار خارجی چنانچه شخص حقیقی باشد رونوشت برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتی که شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالت نامه بایستی ارائه گردد.
 16. ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو رونوشت از تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود.
 2. دو برگ شرکت نامه .
 3. دو رونوشت از اساسنامه.
 4. دو رونوشت از صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره.
 5. رونوشت شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود.)
 6. دریافت و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی

 1. دو برگ تقاضانامه.
 2. دو برگ شرکت نامه.
 3. دو رونوشت از اساسنامه.
 4. رونوشت شناسنامه ی شرکا.
 5. مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

 1. صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت.(هر کدام در 4 نسخه)
 2. اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی.
 3. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی.
 4. درخواست کتبی ثبت .
 5. طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون.
 6. رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،مطابق اساسنامه.
 7. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
 8. موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
 9. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
سرعت و دقت بالا
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه وکیل ثبت شرکتها در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • محمد حق طلب

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه وکیل ثبت شرکتها بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • پیمان وکیلی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، وکیل ثبت شرکتها هست.