وکیل ثبت شرکت ها در این مقاله برآنست تا در مورد تفاوت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مطالبی سودمندی را ارائه نماید مقاله را بخوانید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

جواز تاسیس چیست؟

مجوزی که اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به منظور انجام یک فعالیت تولیدی-اقتصادی دریافت می کنند جواز تاسیس گفته می شود موضوع و مبحثی که جهت قصد دارید جواز بگیرید بایستی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس

الف- شخص حقیقی

 1. رونوشت مشخصات شناسایی شناسنامه،کارت ملی،کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان و ... ارائه گردد.
 2. آدرس و کد پستی و شماره های تماس محل اقامت دائمی ارائه گردد.
 3. از دستگاه های دولتی مرتبط با محصول تولیدی جهت اخذ جواز تاسیس مجوزهای مورد نیاز اخذ گردد.

ب- اشخاص حقوقی

 1. رونوشت مشخصات شناسایی مدیر عامل شرکت اعم از شناسنامه، کارت ملی ، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان و ...ارائه گردد.
 2. آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی ارائه گردد.
 3. رونوشت اساسنامه شرکت جهت اخذ جواز تاسیس ارائه گردد.
 4. رونوشت شرکت نامه شرکت جهت اخذ جواز تاسیس ارائه گردد.
 5. رونوشت مهر شرکت جهت اخذ جواز تاسیس ارائه گردد.

پروانه بهره برداری چیست؟

به مجوزی که به همه ی واحد های صنعتی که مبادرات لازم به منظور نصی ماشین آلات خط تولید،فراهم نمودن نیوی انسانی مورد نیاز وتولید آزمایشی را انجام داده باشند اعم از اینکه دربردارنده جواز تاسیس و یا ابلاغیه تاسیس باشند و یا نباشند داده می شود پروانه بهره برداری می گویند.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست صدور پروانه بهره برداری

 1.  فرم تقاضا در سامانه بهین یاب کامل گردد.
 2. رونوشت کارت ملی مدیر عامل ارائه گردد.
 3. رونوشت همه مدارک شرکت جهت اشخاص حقوقی ارائه گردد.
 4. در صورت وجود شخصیت های حقوقی رونوشت آگهی تغییرات شرکت ارائه گردد.
 5. اسناد مالکیت زمین محل استقرار یا اجاره نامه و اقرار نامه رسمی برای محل های استیجاری ارائه گردد.
 6. اعتبار جوازتاسیس ارائه گردد.
 7. تصویر پایان کار ساختمانی ارائه گردد.
 8. رونوشتی از از قرارداد خرید امتیازهای آب و برق ارائه گردد.
 9. اصل و فتوکپی فاکتور خرید ماشین آلات ارائه گردد.
 10. فاکتور خرید مواد اولیه ارائه گردد.
 11. فاکتور خرید و اجرای سوله ارائه گردد.
 12. اطلاعات پرسنل کارخانه از طریق فایل EXCEL ارائه گردد.
 13. ارائه پاسخ استعلام های مربوطه ارائه گردد.
 14. رسید پرداخت هزینه صدور پروانه بهره برداری ارائه گردد.
 15. رسید پرداخت هزینه تمبر بانکی ارائه گردد.

اقدامات لازم برای اخذ جواز تاسیس

 1. فرم های مربوطه را کامل کنید.
 2. فرم ها را از طریق سایت بهین یاب ارسال کنید.
 3. از کارشناس روند دریافت را پیگیری کنید.
 4. در سازمان حضور بهم رسانید.
 5. توسط کارشناس دریافت جواز تاسیس تایید می شود.

به منظور دریافت جواز فنی مهندسی نیز وضع به همین روال است. با این تفاوت که پس از تکمیل فرم ها کارشناس جهت بازدید از واحد فنی مهندسی می باشد :

 1.  اخذ جواز تاسیس.
 2. اخذ جواز تاسیس.
 3. اخذ جواز تاسیس.

تفاوت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری 

به مجوزی که پیش از راه اندازی یک واحد صنعتی صادر می گردد و نشان دهنده ظرفیت و نوع تولید برای یک محصول می باشد مجوز تاسیس می گویند.به مجوزی که بعد از راه اندازی واحد صنعتی و پیش از اغاز تولید محصول صادر و نشانگر نوع و ظرفیت تولید ایجاد شده برای یک محصول است پروانه بهره برداری نام دارد.

مراحل دریافت جواز تأسیس            

ابتدا در سایت وزارت صنایع حساب کاربری ایجاد کنید و کلمه کاربری و رمز عبوردریافت کنید.

 1. درخواست خود را ثبت نمایید.
 2. اولویت موضوع را تعیین کنید.
 3. جواز تاسیس صادر می گردد.
منظور از موضوعات اولویت دار چیست؟          

براساس مقیاس های اولویت بندی وزارت صنعت،معدن و تجارت موضوعات سرمایه گذاری به دودسته دارای اولویت( الف)و بدون اولویت(ب) تقسیم می گردد.

 موضوعات گروه الف از اولویت های ویژه سرمایه گذاری می باشد  و مشمول دریافت تسهیلات می گردند.و با شرط پیشرفت بالای 60% در مورد موضوعات گروه ب تسهیلات اعطا می گردد(البته پس از اختصاص تسهیلات به گروه الف)

آیا تأیید اولویت یک موضوع سرمایه گذاری به مفهوم صدور جواز تأسیس متناظر با اولویت تعیین شده موضوع می باشد؟

خیر، ممکن است موضوعی در حالت کلی از اولویت 'ب' برخوردار باشد ولی برای سرمایه گذاری جهت اجرای موضوع خاصی از زیر مجموعه آن موضوع جواز نوع 'الف' صادر گردد و برعکس.     

نحوه آگاهی از نوع اولویت (الف یا ب) مربوط به موضوع چگونه است؟        

در قسمت فرصت های سرمایه گذاری، گزینه دارای اولویت(الف) یا بدون اولویت(ب) را انتخاب کنید و گزینه نمایش را کلیک نمایید . همه ی موضوعات دارای اولویت الف یا نمایان می گردد. چنانچه اولویت موضوع در حوزه مشخصی را می خواهید می توانید در بخش طبقه موضوع، پس از کلیک روی رشته فعالیت مورد نظر گزینه نمایش را کلیک و فهرست موضوعات اولویت دار در آن حوزه را مشاهده نمایید.

معیارهای اولویت بندی موضوعات سرمایه گذاری

 تولید محصول و اشتغال یکی از اهداف اصلی جهت سرمایه گذاری می باشد.

با توجه به موارد ذکر شده نکته مهم وجود دارد و آن این است که مکان در تعیین فرصت های سرمایه گذاری باید تعیین گردد.براساس ویژگی های محصول و مکان استقرار می توان معیارهای سرمایه گذاری را بیان نمود.

معیارهای انتخاب محصول 

 1. امکان صادرات.
 2. کیفیت محصول.
 3. کیفیت فرایند (مصرف انرژی ،آب، ضایعات)
 4. وابستگی به خارج (مواداولیه،فناوری)
 5. پیشرانبودن.
 6. نسبت سرمایه گذاری به اشتغال.
 7. فناوری بالا.
 8. ارزش افزوده بالا.
 9. تکمیل حلقه مفقوده (مواد یا تجهیزات تولید)
 10. جبران تحریم.
 11. ضروری بودن.
 12. تکمیل طرح های نیمه تمام.

معیارهای انتخاب مکان استقرار 

 1. میزان بیکاری.
 2. دسترسی به منابع و زیر ساختها (انرژی،آب، ریل، جاده، بندر، مواد اولیه)
 3. نزدیکی به بازارهای مصرف.

مراحل پس از تکمیل فرم ثبت نام جواز تاسیس        

متقاضی باید به اداره صنایع استان مربوط که درسیستم ثبت کرده است به منظور موضوعاتی که در بخش گام پنجم در صدور جواز ثبت شده اند (موضوعات تعیین اولویت شده ) مراجعه کند و جواز واحد خود را دریافت کند.

شایان ذکر است موضوعاتی که در بخش گام چهارم ثبت شده اند و برای آنها اولویتی مشخص نشده،بر اساس اولویت های سرمایه گذاری و موضوعات اولویت دار، بررسی شده و اولویت آنها پس از تطبیق با برنامه راهبردی (حدود یکماه) تعیین می گردد.   

اخذ زمین از سازمان شهرک های صنعتی به چه صورت است؟

متقاضی می تواند بعد از اخذ مجوز تاسیس جهت دریافت زمین با متراژ ذکر شده در جواز تاسیس اقدام نماید که 30% ارزش زمین بصورت نقدی و 70% بصورت اقساط طی 30 ماه پرداخت می گردد.(10 قسط هر سه ماه یک بار)

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و موردی می توانید با وکیل ثبت شرکتها در ارتباط باشید و از تجربیات مشاوران و کارشناسان ما بهره مند شوید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
سرعت و دقت بالا
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه وکیل ثبت شرکتها در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • محمد حق طلب

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه وکیل ثبت شرکتها بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • پیمان وکیلی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، وکیل ثبت شرکتها هست.