اخبار و مقالات

ژوئن 11, 2022

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج

در فرهنگ فارسی معین، صورتجلسه به معنای نوشته ای که رویدادها و گفتگوهای جلسه در آن ثبت می شود آمده است. صورت جلسه ها به طور معمول […]
ژوئن 11, 2022

اساسنامه شرکت

همان طور که شخص حقیقی با شناسنامه و اطلاعات هویتی و سجلی خود معرفی و شناخته می شود به وسیله اساسنامه هم یک شخص حقوقی شناسایی […]
ژوئن 11, 2022

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

بعد از آن که شرکتی به ثبت رسید موسسین شرکت قادر می باشند در مواردی از اساسنامه و یا هر آن چه که به شرکت مربوط می […]
ژوئن 11, 2022

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

در حقیقت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران رسانه ای چاپی یا روزنامه قوه قضاییه محسوب می شود. از روزنامه رسمی به منظور منتشر شدن قوانین، لایحه های […]
ژوئن 11, 2022

پروانه بهره برداری وزارت صنایع چیست ؟

پروانه بهره برداری مجوزی است که به کلیه واحدهای صنعتی در کرج که اقدامات لازم ، شامل تامین زمین و تاسیسات و احداث ساختمان را برای نصب ماشین […]
ژوئن 11, 2022

انحلال شرکت تعاونی در کرج

منظور از انحلال شرکت،به پایان رسیدن عمر آن می باشد ممکن است در هر زمان مجمع عمومی عادی، تصمیم به انحلال شرکت گرفته بگیرد و شرکت […]
ژوئن 11, 2022

اقسام شرکتهای سهامی

 شرکتهای سهامی در اداره ثبت شرکتها به دو دسته تقسیم می شوند که در ذیل شرح داده شده است: اقسام شرکتهای سهامی  شرکت های سهامی عام: […]
ژوئن 11, 2022

شرایط ثبت شرکت کامپیوتری در کرج

اولین قدم برای آن که بتوانید به دنیای کسب و کار وارد شوید به ثبت رساندن شرکت می باشد. شرایط ثبت شرکت کامپیوتری در کرج با  […]
ژوئن 11, 2022

تغییر نام پروانه بهره برداری در کرج

چنانچه مالکیت واحدهای صنعتی دچار تغییر شود و مالک در نظر داشته باشد آن را به فرد دیگری انتقال دهد می بایست مدارک مربوطه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عنوان پروانه […]