اخبار و مقالات

ژوئن 11, 2022

چگونگی ثبت شرکت سهامی عام در کرج

شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت سهامداران شرکت محدود به مبلغ اسمی آن ها می باشد. شرکت […]
ژوئن 11, 2022

وظایف مجمع عمومی موسس

وکیل ثبت شرکت ها در این مقاله تلاش و کوشش نموده است تا مطالبی را درباره وظایف مجمع عمومی موسس ارائه نماید.مقاله ذیل را مطالعه نمایید و […]
ژوئن 11, 2022

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

به موجب ماده 72 مجمع عمومی شرکت سهامی  از اجتماع سهامداران شرکت تشکیل می گردد.قوانین و مقرراتی که مربوط به حضور عده لازم به منظور تشکیل […]
ژوئن 11, 2022

وظایف مجمع عمومی عادی

در کلیه شرکت ها بایستی تصمیم های کلی که توسط مدیران گرفته شده است و هم چنین راه و روش و شیوه های سالیانه به اطلاع […]
ژوئن 11, 2022

مراحل ثبت شرکت سهامی عام در کرج

منظور از شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها […]
ژوئن 11, 2022

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت در کرج

بعد از آن که شرکتی در کرج ثبت شد در هر زمانی می تواند نام شرکت خود را تغییر بدهد تغییر نام شرکت در هر زمانی […]
ژوئن 11, 2022

مجمع عمومی عادی چیست؟

مجامع عمومی مطابق ماده72 لایحه قانون تجارت از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می گردد.اشخاصی که در شرکت سهامدار نمی باشند حق حضور و شرکت در جلسه […]
ژوئن 11, 2022

مجمع عمومی فوق العاده چیست

به موجب ماده 72 مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می گردد.در اساسنامه مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی […]
ژوئن 11, 2022

مجمع عمومی موسس چیست

برای آن که شرکت سهامی تاسیس و راه اندازی گردد تشکیل هیئتی به نام هیئت موسس از الزامات می باشد.لازم به توضیح می باشد که در […]