شرکت سهامی شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت سهامداران شرکت محدود به مبلغ اسمی آن ها می باشد.

شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می شود.

مقاله ای که در ذیل برای شما آورده شده است در مورد چگونگی ثبت شرکت سهامی عام در کرج می باشد ما در این مقاله تلاش و کوشش کرده ایم تا مطالبی مفید را ارائه نماییم مقاله را مطالعه نمایید و در صورتی که با هر سوال یا موردی مواجه شدید با مشاوران و کارشناسان وکیل ثبت شرکت ها تماس حاصل نمایید.

شرکت سهامی عام چیست؟

در شرکت سهامی عام ،سرمایه شرکت به وسیله مردم تامین می شود. بر همین مبنا اشخاصی که ا به آن ها هیئت موسس یا موسسین می گویند، بایستی حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خودشان ضمانت نموده باشند و سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس نزد یکی از باتک ها واریز نمایند.

به عنوان مثال شرکتی که با یکصد میلیون ریال تاسیس می شود، باید حداقل مبلغ هفت میلیون ریال به صورت نقدی به وسیله موسسین آن پرداخت گردد.

ویژگی های شرکت سهامی عام

 1.  سرمایه شرکت سهامی عام حداقل پنج میلیون ریال است.
 2.  تعداد سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر است.
 3.  تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر می باشد.
 4.  مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام نباید از مبلغ ده هزار ریال بیشتر باشد.
 5.  سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بورس می باشد.
 6.  انتقال سهام در شرکت سهامی عام، بدون نیاز به موافقت سایر سهام داران انجام می شود.
 7.  شرکت های سهامی عام قادر به انتشار اوراق قرضه می باشند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

 1.  دو فتوکپی از طرح اعلامیه پذیره نویسی که می بایست به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد ارائه گردد.
 2.  دو فتوکپی از طرح اساسنامه ای که کامل شده است ارائه گردد.
 3. دو فتوکپی از اظهارنامه ای که کامل شده است ارائه گردد.
 4.  فتوکپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین ارائه گردد.
 5.  اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده) ارائه گردد.
 6.  اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد باید اخذ و ارائه گردد.
 7. اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردد.
 8.  فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های کامل شود و هم چنین فیش واریزی مربوطه ارائه گردد.

مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)

 1.  دو رونوشت از اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد ارائه گردد.
 2.  دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار ارائه گردد.
 3.  دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره ارائه گردد.
 4.  اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت در صورتی که قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد ارائه گردد.
 5. اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه) ارائه گردد.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام در کرج

 1.  برای ثبت شرکت سهامی عام در کرج نخست چند نفر به عنوان موسسین شرکت، قسمتی از سرمایه شرکت را ، در حسابی بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس می سپارند. ( ماده 6 ل. ا. ق. ت )
 2. سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء همه آن ها رسیده باشند، ارائه می نمایند. ( ماده 6 ل. ا. ق. ت ) در صورتی که شرکت سهامی عام تا 6 ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه به ثبت نرسد، به درخواست هر کدام یک از موسسین یا پذیره نویسان ،مرجع ثبت شرکت ها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می کند و به بانکی که تعهد سهام و پرداخت وجوه در آن به عمل آمده است، ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان با مراجعه نمودن به بانک ، تعهدنامه و وجه های خود را پس بگیرند. در این صورت هزینه های صورت گرفته برای تاسیس شرکت، بر عهده موسسین خواهد بود. ( ماده 19 ل. ا. ق. ت )
 3. مرجع ثبت شرکت ها پس از مطابقت مندرجات آن ها با قانون، مجوز چاپ و انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. ( ماده 10 ل. ا. ق. ت )
 4.  اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت ها، پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود. ( ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار )
 5.  این اعلامیه توسط موسسین در روزنامه ها و مطبوعات چاپ و منتشر می گردد و در بانکی که پذیره نویسی در آن جا صورت می گیرد نیز نصب می شود. در اعلامیه پذیره نویسی، موسسین فرصتی برای مراجعه اشخاص به بانک و پذیره نویسی تعیین کرده اند. ( ماده 12 ل. ا. ق. ت )
 6.  در اعلامیه پذیره نویسی قید می گردد که هر شخص پذیره نویس باید حداقل چه تعداد سهام را پذیره نویسی نماید. ممکن است هیچ حداقلی در این خصوص در نظر گرفته نشود. ( بند 11 ماده 9 ل. ا. ق. ت )
 7.  در اعلامیه پذیره نویسی قید می گردد که هر شخص پذیره نویس باید حداقل چه میزانی از مبلغ سهامی که آن را تعهد کرده است، به صورت نقدی بپردازد. ( بند 11 ماده 9 ل. ا. ق. ت ) این میزان می تواند به اندازه کل مبلغ سهام تعهد شده باشد.
 8. طی این فرصت اشخاص به بانک رجوع می نمایند، برگه ای را به نام ورقه تعهد سهم را امضاء می کنند و مبلغی را که باید نقداَ بپردازند ،پرداخت می کنند. ( ماده 12 ل. ا. ق. ت ) به این عمل آنان پذیره نویسی گفته می شود. برگه تعهد سهم در دو جلد تنظیم می گردد، که یکی از آن ها در نزد باتک باقی می ماند و دیگری به پذیره نویس تسلیم می گردد. ( ماده 14 ل. ا. ق. ت ) امضاء ورقه تعهد سهم توسط پذیره نویس، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت است. ( ماده 15 ل. ا. ق. ت )
 9. مهلت پذیره نویسی قابل تمدید می باشد. ( ماده 16 ل. ا. ق. ت ) با توجه به سکونت قانون در خصوص دفعات تمدید و با توجه به مصالح عملی و حفظ حقوق پذیره نویسان، این مدت فقط برای یک بار قابل تمدید است.
 10.  پس از گذشت مهلت پذیره نویسی، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می کنند. ( ماده 16 ل. ا. ق. ت )
 11. موسسان پس از احراز این مساله که تمام سرمایه شرکت تعهد گردیده و لااقل 35 درصد آن تادیه شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و مجمع عمومی موسس را دعوت می کنند. مجمع عمومی موسس متشکل از موسسین و پذیره نویسان . ( ماده 16 ل. ا. ق. ت )
 12. مدیران و بازرسانی که به وسیله مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند، باید به صورت کتبی سمت خود را قبول کنند. این نشان دهنده ی این است که آنان با علم به تکالیف این سمت، عهده دار آن شده اند. ( ماده 17 ل. ا. ق. ت )
 13.  از تاریخ قبول کتبی سمت به وسیله ی  مدیران و بازرسان شرکت تشکیل شده شمرده می گردد. ( ماده 17 ل. ا. ق. ت )
 14.  اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس، صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می گردد و نهایتاَ شرکت به ثبت می رسد. ( ماده 18 ل. ا. ق. ت )
 15. آشکار است که مدارک مذکور در بند قبل توسط مدیران منتخب به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود. بنابراین ثبت شرکت سهامی عام توسط اولین مدیران شرکت صورت می گیرد.
 16.  تا تشکیل اولین مجمع عمومی سالانه، دعوت ها و اطلاعیه های شرکت در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر می گردد. یکی در روزنامه تعیین شده توسط مجمع عمومی موسس و دیگری روزنامه ای که توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی ( اداره آگهی های وزارت فرهنگ و ارشاد ) تعیین می شود. ( تبصره ماده 17 ل. ا. ق. ت )
 17. موسسین نسبت به تمامی امور و اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند چه شرکت تشکیل گردد و چه تشکیل نگردد. ( ماده 23 ل. ا. ق. ت )

در جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج به مقاله آن مراجعه نمایید و اطلاعات لازم را کسب نمایید.

از اینکه تا انتهای مقاله ما را همراهی نمودید سپاسگزاریم.

سرعت و دقت بالا
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین
  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین
  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه وکیل ثبت شرکتها در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • محمد حق طلب

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه وکیل ثبت شرکتها بخاطر ثبت شرکت اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • پیمان وکیلی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، وکیل ثبت شرکتها هست.